2005/Sep/03

วันนี้ทัวร์เว็บทั่วไป และเกิดอ่านกระทู้ไปเรื่อยๆ สงสัยๆ เกิดอยากศึกษาค้นคว้า หาความรู้มาแปะสมอง แต่วันนี้คงทำไม่เสร็จ แปะไว้มาเรียนรู้ทีหลังดีกว่า

- Create Bootable Windows
- Basic of Norton Ghost 2003
- Convert DivX + Sub to VCD, DVD
- Config Router สำหรับ BuddyBB
- UML

จริงมันมีนอกเหนือจากเว็บอีก อยู่ในรูปของ CD, E-Book เป็นอังกฤษล้วนๆ ก็ต้องเสียเวลามานั่งแปลหน่อยละ ตั้ง Recommended ไว้ ให้เคลียทุกอัน วันละอย่างสองอย่าง

* ตัดใจละ สงสัยว่าแชร์เนต ต้องใช้ Router จริงๆ หรือไม่ต้องใช้พวก Proxy
* ไว้อีก 4 เดือนค่อยมาเจอกันใหม่ กับ BuddyBB

Comment

Comment:

Tweet