2006/Apr/09


Spec ที่ทำงานใหม่

- ให้ความสำคัญกับพนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรอันดับหนึ่งขององค์กร เช่น การดูแลสุขภาพ, ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานสม่ำเสมอ
- เงินเดือนใกล้เคียงกับที่ปัจจุบันหรือถ้าให้ต่ำกว่าไม่ควรเกิน 2,000
- ทำงานเป็นระบบ
- เวลาเลิกงานไม่เกิน 1 ทุ่ม
- ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (ถ้ามากกว่านั้นหยวนได้แตไม่ให้บ่อย)
- พนักงานในองค์กรมีมากกว่า 50 คน
- มี SAP, ABAP, RPG400 ให้เล่น (Additional)

เป้าหมาย
- ทำงานอย่างมีความสุข และมีความสุขกับมันให้เกิน 5 ปี

สิ่งที่ควรถาม HR
- มีโบนัส?
- มี Train บ่อยไหม? ถ้ามี Train เรื่องอะไรบ้าง
- เรื่องการใช้ MSN
- การลงโทษกับพนักงาน เช่น การมาสาย
- ขอบเขตของงาน
- จุดด้อยของตัวเอง จากการที่ได้สัมภาษณ์
- แหล่งความรู้

ข้อควรระวัง
- คำว่า "Hard Working"
- คำว่า "Headquartered"edit @ 2006/05/24 18:29:27

Comment

Comment:

Tweet


แล้ว Hard working and Headquatered คือไรอ่ะ
#1 by Jeffy (203.156.150.145) At 2006-04-27 08:12,